Avicii Arena med partners presenterar Break the Silence

Initiativtagarna bakom Avicii Arena lanserar nu ”Break the silence” – ett initiativ för att sprida kunskap om psykisk hälsa bland unga. Lanseringen av ”Break the silence” inleds med öppningen av en ny butik mitt i Avicii Arena den 23 november. Där kommer 1000 exklusivt limiterade kepsar designade av artisten ANJI att säljas. Och priset är högt. Här kan du nämligen bara betala med dina känslor.

Initiativet Avicii Arena lanserades i maj 2021 i ett uniktsamarbete mellan stiftelsen Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa, BAUHAUS ochStockholm Live. Syftet var att bryta stigmat kring och öka medvetenheten ompsykisk ohälsa bland unga. Avicii Arena är megafonen för och platsen däraktiviteter sker för att uppmärksamma ungas behov.

I samband medlanseringen av konceptet ”Break the silence” som riktar strålkastarljuset mot ungaspsykiska hälsa, öppnas den nya butiken med specialdesignade artiklar av artistenANJI. Du betalar för kepsen genom att skanna en QR-kod ochsvara på några frågor om känslor. Därefter får du ett digitalt kvitto och enlimiterad keps kan hämtas ut.

-      Den här butiken är den absolut första i sittslag och vi hoppas att den ska bidra till att bryta stigmat kring att prata omkänslor.  Samtidigt är det viktigt att hamottagaren i åtanke och främja viljan att lyssna och stötta. Med det härinitiativet hoppas vi kunna skapa en inkluderande atmosfär där det är naturligtatt prata om känslor, psykisk hälsa generellt och samtidigt erbjuda unga deverktyg som behövs för att må bra, säger Alexandra Björnsson, projektledare TimBergling Foundation.

Målet med ”Break the silence” är att öka kunskapen ochkännedomen om psykisk hälsa bland unga. Öppningen av butiken är den första i enrad nya aktiviteter inom initiativet. Samtliga aktiviteter kommer att fokuserapå öppenhet och att bryta stigmat kring att prata om känslor, för att förebyggaatt unga drabbas av psykisk ohälsa och säkerställa att de får det stöd debehöver.

-      Att lära sig att uttrycka och hantera känslorhjälper barn och unga att må bättre. Forskning visar att förmågan att berätta hur man mår och känner, tillsammans med goda relationer med vuxna, är några avde viktigaste skyddsfaktorerna i livet mot bland annat depression och självmord. Att tidigt få lära sig att sätta ord på känslor kan därför ge ett bra skydd för framtiden, säger Alexandra Björnsson, 

Under dagen för butiksöppningen i Avicii Arena kommerlegitimerade psykologer och kuratorer att finnas på plats, tillgängliga för de som önskar. I butiken kommer även 1000 limiterade kepsar och 5000 pins gå attköpa för känslor. Efter öppningen den 23 november kommer butiken att varatillgänglig för besökare i samband med andra evenemang i Avicii Arena.

För mer information om lanseringen av ”Break the silence”, seaviciiarena.se

Klas Bergling

Chairman