Foundation

May 19, 2022

Ett viktigt samtal - för ungas psykiska hälsa

Undervisning i psykisk hälsa bör vara en obligatoriskt del av läroplanen. Det anser sju av tio vuxna som tillfrågats i en ny Novusundersökning.

Oro, sömnsvårigheter och andra psykosomatiska symtom är vanligt förekommande bland dagens unga. Enligt Folkhälsomyndigheten upplever nästan hälften av landets femtonåringar sådana symtom varje vecka. Därför vill många nu se att skolan tar ett större ansvar för ungas psykiska hälsa.

En ny Novusundersökning, som försäkringsbolaget Trygg Hansa låtit genomföra, visar att åtta av tio svenskar vill se undervisning i psykisk hälsa i våra skolor, och nästan lika många av de tillfrågade anser att skolan har ett ansvar för ungas psykiska hälsa och välmående.

Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg Hansa, säger att unga måste få mer kunskap om vad som stärker deras möjligheter att må bra, hur man hanterar livets upp- och nergångar samt vad psykisk ohälsa innebär och vilken hjälp som finns att få.

– Med rätt kunskap och verktyg tror vi att skolan kan bidra till att vända den negativa trenden. Därför har vi tagit fram ”För alla unga”, en digital utbildning för landets högstadieskolor. Men det räcker inte, psykisk hälsa måste bli en obligatorisk del av undervisningen, säger hon.

Drygt 70 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att undervisning i psykisk hälsa bör vara en obligatorisk del av läroplanen, och många vill att ämnet introduceras tidigt. De allra flesta anser att det är lämpligt att starta redan i mellan- eller högstadiet, men var tredje anser att undervisningen ska påbörjas redan i lågstadiet.

– Det har pratats om det här i flera år, nu är det dags att agera. Därför tar vi initiativ till dialog med alla berörda parter, för att se till att psykisk hälsa på schemat blir verklighet. Många lärare efterlyser mer stöttning i hur de ska få in psykisk hälsa som en naturlig del av undervisningen. Här måste huvudmän och politiker, tillsammans med experter, ge lärarna det stöd och de resurser de behöver, säger Alexandra Björnsson.

I dag, torsdagen den 19 maj, bjuder organisationerna bakom Avicii Arena – Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa, Bauhaus och Stockholm Live – in till ett rundabordssamtal på temat ”Psykisk hälsa på skolschemat”. Bland annat deltar representanter från Sveriges Elevråd, SKR, Bris, Suicide Zero, Moderaterna och Socialdemokraterna.

Målet med diskussionen är att enas om hur undervisningen ska utformas, vilken kompetens och vilka resurser lärarna behöver, hur läroplanen ska se ut samt hur ansvarsfördelningen ser ut.

Klas Bergling

Chairman