Mental health

Kampanjsläpp för Psykisk hälsa på schemat

Varannan 15-åring upplever psykiska besvär och att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland 15-24 åringar. Forskning visar att elever som får lära sig om psykisk hälsa både mår bättre och har bättre förutsättningar att klara skolan. Även WHO lyfter undervisning i psykisk hälsa som ett effektivt verktyg för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Sverige är dock det land i Norden vars läroplan har minst innehåll kopplat till psykisk hälsa vilket tas upp i den nya rapporten ”Psykisk hälsa på schemat: En kunskapsöversikt om skolundervisning i psykisk hälsa”, skriven av Siri Helle i samarbete med oss på Tim Bergling Foundation.

Rapporten är en del av kampanjen ”Psykisk hälsa på schemat” som samlat 17 ideella organisationer för ett gemensamt upprop för att införa psykisk hälsa som ett nytt kunskapsområde i läroplanen.  

"Vi kan inte fortsätta svika våra unga – särskilt i en tid där så mycket i omvärlden skapar oro och känsla av hopplöshet. Undervisning i psykisk hälsa ger elever förståelse för vad som påverkar välbefinnandet och är enligt forskning ett konkret verktyg som gör skillnad", säger vår grundare Klas Bergling.  

Rapporten sammanställer forskning, opinion och internationella jämförelser gällande undervisning i psykisk hälsa. Den innehåller även en sammanställning av granskningar gjorda av Skolinspektionen på området samt exempel på skolor där lärare, elevhälsa och skolledning gått samman för att stärka elevernas kunskap om psykisk hälsa.

Ta del av kampanjen och rapporten och skriv under insamlingen på länken nedan:

https://psykiskhalsapaschemat.nu/

#psykiskhälsapåschemat

Klas Bergling

Chairman