Foundation

December 1, 2021

Minimix i Hammarkullen får stiftelsens årliga pris

Fritidsgården Minimix i Hammarkullen får Stiftelsens årliga pris med följande motivering:

Med sin förebyggande verksamhet erbjuder Minimix barn mellan 10-14 år en meningsfull fritid och trygghet, man satsar på att stärka självförtroende och självkänsla. Minimix är en frizon bortom påtryckningar från negativa krafter och skapar hopp samt framtidstro.

Läs mer om Minimix här:
goteborg.se

majblomman.se

Minimix mottog även en tavla målad av konstnären Maxi Svensson. Maxi skänkte tavlan som en del av priset.

Klas Bergling

Chairman