Foundation

August 29, 2022

Minnesplatsen för Tim "Avicii" Bergling invigs den 1 september

Den svenske musikproducenten, låtskrivaren och DJ:n Tim ”Avicii” Bergling hedras med en minnesplats i form av ett rörligt konstverk i sin hemstad Stockholm. Invigning sker den 1 september klockan 18.00 i Humlegården.

Tim Bergling är en av Sveriges genom tiderna mest framstående artister, internationellt känd under artistnamnet Avicii. Hits som Wake Me Up, The Days, The Night, Fade into Darkness, Hey Brother och Addicted to You spelas ofta och betyder mycket för många människor världen över. Tim Bergling led av psykisk ohälsa under delar av sitt liv och begick 2018 självmord, endast 28 år gammal. För att hedra Tim Bergling, som föddes och växte upp på Östermalm, har Östermalms stadsdelsnämnd beslutat att tillägna honom en minnesplats i Humlegården. På platsen uppförs skulpturgruppen ”Standing Waves” som sätts i rörelse av vindens kraft.

Konstverket

Till minne av Tim Bergling har konstnärerna Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin skapat konstverket ”Standing Waves”. Verket är inspirerat av Tim Berglings person och musik och består av tre unika, skulpturala former i rostfritt stål. När vinden blåser får skulpturgruppen liv. Konstnärerna berättar:

”Musik kan liksom vinden upplevas immateriellt och sprids genom vågor i luften. Konstverket sätts i rörelse av vindens kraft för att påminna om hur energin i Tim Berglings musik fick människor att mötas, känna och dansa. Vinden blir även en symbol för de okontrollerbara krafter som varje individ möter i livet. Skulpturens skiftande rörelser synliggör hur komplex en människa är.”

Stockholm konst har på uppdrag av Östermalms stadsdelsnämnd tagit fram ett konstprogram för utformning av minnesplatsen och kontrakterat konstnärerna.

Invigning av minnesplatsen

Invigning av minnesplatsen och konstverket ”Standing Waves” sker torsdag den 1 september klockan 18.00 mitt i Humlegården. Det blir tal och musik och sång med tolkningar av Tim Berglings låtar. Allmänheten är välkomna att delta.

Invigningsprogram

  • Inledningsmusik under ledning av kapellmästare Stefan Olsson och stråkkvartett under ledning av Erik Arvinde. Tobias Tagesson, trummor; Mattias Fjellström, gitarr; Robert Elovsson, keyboards.
  • Tal av Andréa Hedin (M), ordförande Östermalms stadsdelsnämnd.
  • Sång av Lucas Krüger, sångare, skådespelare och barndomsvän till Tim Bergling.
  • Tal av Klas Bergling, pappa till Tim. Tillsammans med Tims mamma Anki Lidén grundare av Tim Bergling Foundation.
  • Musik med elever från Kulturskolan Stockholm. Stråk-kvintett: Samuel Ericsson, Klara Leoson, Tara Pyne, Boel Gårsjö och Tor Torvén. Sång: Alva Schinkler Herczka.
  • Samtal mellan Stefan Hagdahl, chef för Stockholm konst, och konstnärerna Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin.
  • Invigning av minnesplatsen och konstverket ”Standing Waves”. Andréa Hedin (M), ordförande Östermalms stadsdelsnämnd, klipper band.
  • Sång av Janice, artist och låtskrivare.
  • Avslutningsmusik.

Konferencier: Per Sundin, ledamot Tim Bergling Foundation, vd för Pop House Entertainment Group, tidigare nordisk president för Universal Music.

Vision för  minnesplatsen

Den 22 april 2021 beslutade Östermalms stadsdelsnämnd att minnesplatsen ska uppföras i Humlegården. Det är en plats på centrala Östermalm och som svarar mot stadsdelsnämndens vision för platsen:

”Det ska vara en fin och harmonisk plats på centrala Östermalm där människor ska kunna minnas Tim Bergling och finna glädje och inspiration, men också söka tröst och hedra Tim och alla andra människor som har gått bort alldeles för tidigt i psykisk ohälsa. Platsen ska påminna om att mer behöver göras för att minska psykisk ohälsa och självskadebeteende och samtidigt en plats som uppmuntrar människor till att finna styrka i musiken.”

Humlegården är en park på centrala Östermalm som är välbesökt och uppskattad av många och platsen är både lättillgänglig och synlig. Samtidigt ligger den lite avskilt vilket ger goda förutsättningar för att platsen ska kännas rofylld och harmonisk.

Bild från Humlegården där minnesplatsen för Avicii kommer att ligga.
På minnesplatsen i Humlegården monteras konstverket "Standing Waves" för att stå klart till invigningen den 1 september

Beslutet om en minnesplats har förankrats med Tim Berglings familj och projektet har kontinuerlig dialog med dem under arbetets gång.

Tim Bergling Foundation

Stockholm konst har tagit fram ett konstprogram för utformning av minnesplatsen och kontrakterat en konstnär för uppdraget.

Stockholm konst

Bakgrund

Tim Bergling föddes och växte upp på Östermalm, där han också valde att ha sin bostad och tillbringa mycket tid när han var i Sverige i vuxen ålder. Tim Bergling är en musikalisk förebild för många världen över och hans efterlämnade låtskatt är unik.

Men framgångarna och de krav som följde i dess spår var svåra att hantera. Under senare delen av sitt liv led Tim av psykisk ohälsa och begick 2018 självmord endast 28 år gammal.

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland ungdomar. Tim Berglings bortgång är en påminnelse om att vi behöver arbeta för att minska det stigma som finns kring psykisk ohälsa och att de tidiga insatserna för att motverka psykisk ohälsa behöver stärkas.

Summary in English

Tim ”Avicii” Bergling, one of Sweden’s most prominent music artists of all time, is to be honoured with a memorial in his home town of Stockholm. Östermalm District Council has decided, in consultation with Tim Bergling’s family, to install the memorial in Tim’s favourite park, Humlegården.

Tim Bergling is a musical role model for many people worldwide, and his unique legacy of songs include titles such as Fade into Darkness, Wake Me Up, Hey Brother and Addicted to You. But the success and demands that followed in their wake were hard to handle. Tim Bergling suffered mental ill health during the last years of his life, and in 2018 he died of suicide at the age of only 28.

With the memorial, the City of Stockholm will honour Tim Bergling as an artist and a person, while at the same time shining a spotlight on issues of mental health.  

Artwork

In memory of Tim Bergling, the artists Adèle Essle Zeiss and Liva Isakson Lundin have created the artwork ”Standing Waves”, which consists of three unique, sculptural shapes in stainless steel. When the wind blows, the sculpture group comes to life. The artists explain:

”Like the wind, music can be experienced immaterially and spread through waves in the air. The artwork is set in motion by the force of the wind to remind us how the energy of Tim Bergling's music made people meet, feel and dance.

The wind also becomes a symbol of the uncontrollable forces that each individual encounters in life. The shifting movements of the sculpture make visible how complex a person is.”

Inauguration

Opening takes place on Thursday September 1st at 6.00 PM in Humlegården in central Stockholm. There will be speeches, music and songs with interpretations of Tim Bergling's songs. The public is welcome to attend.

Klas Bergling

Chairman