Foundation

May 20, 2022

Ny musikterapeut på BUP Slottis - MusikBojen

MusikBojen har rekryterat musikterapeut Anna-Karin Kuuse till BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis, Neurologi/Psykiatri/Habilitering, på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg med hjälp av stöd från bland annat Tim Bergling Foundation.

MusikBojen har rekryterat musikterapeut Anna-Karin Kuuse till BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis, Neurologi/Psykiatri/Habilitering, på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Anna-Karin är utbildad musikterapeut på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat inom habilitering, vuxenpsykiatri och äldrevård.

Slottis är ett fristående annex till sjukhusets akutavdelning där barn och unga upp till 18 år med komplex barnpsykiatrisk problematik kan vistas under tiden för sin behandling och utredning. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

MusikBojen har även bidragit med inredningen av ett musikrum samt musikinstrument.

Projektet är initierat av MusikBojen med stöd av Max Martin och Tim Bergling foundation i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Läs mer om musikbojen här: musikbojen.org

Klas Bergling

Chairman