Nytt samarbete - lansering av Next in Mind

Nu lanserar Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation en kollektiv satsning för unga vuxnas psykiska hälsa i Norden. Satsningen går under namnet Next in Mind och kommer att stötta sociala entreprenörer som har lösningar för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De sociala entreprenörerna kommer få både finansiering och affärsutvecklande coaching, med syftet att tillgängliggöra hjälp och stöd för fler.

Enligt en rapport från OECD är andelen unga vuxna i Norden som lider av psykisk ohälsa bland de högsta i hela Europa. Samma rapport visar att det är dubbelt så många unga vuxna som lider av psykisk ohälsa jämfört med den övriga befolkningen i Norden. 

Genom att investera i kunniga och spännande sociala entreprenörer bidrar vi till en positiv utveckling på individ- och samhällsnivå i Norden för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa. Vi menar att det mest effektiva sättet att bidra är att både stötta de sociala entreprenörerna och att samarbeta med nyckelaktörer i samhället, för att därigenom kunna vända den negativa trenden inom folkhälsan, säger Annika Sten Pärson, medgrundare och styrelseordförande för The Inner Foundation.

Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation, har gått samman för att investera i och stötta både vinstdrivande och icke vinstdrivande sociala entreprenörer som arbetar med psykisk hälsa och med potential att nå många fler unga vuxna med deras lösningar. Det kan vara allt från lösningar för läkning av psykisk ohälsa eller konkreta metoder som  stärker unga vuxnas psykiska hälsa. Initiativet Next in Mind involverar näringslivet, offentlig sektor, akademin, och unga vuxna från flera nordiska länder och innebär därmed en kollektiv insats för psykiska hälsa. Genom att förenar olika bakgrunder och expertis som navet i satsningen inkluderas alla dimensioner av samhället vilket bidrar till stor möjlighet för långsiktigt och hållbar förändring. 

– Vi har stöttat över 2000 sociala entreprenörer i Europa och Afrika, så vi vet precis vilken kraft som finns i socialt entreprenörskap och  att det finns många lösningar därute som kan förändra vårt system som det ser ut idag. Vi kommer från att vara medgrundare av aktörer från olika sektorer, så partnerskap ligger i vårt DNA. Därför känns det spännande att medskapa Next in Mind från början. Det finns en tendens att alltid vilja skapa nya initiativ, men med detta vill vi bygga vidare på bra saker som redan görs och även investera i lösningar som finns men som har behov av coachning för att kunna ta nästa steg, säger Sofia Breitholtz, vd Reach for Change

– Unga vuxna är ofta en bortglömd grupp när det kommer till satsningar för psykisk hälsa och välmående. Därför är vi stolta över att vara en del av Next in Mind som kommer att tillgängliggöra hjälp och stöd för dem. Genom Next in Mind får vi ytterligare upp frågan om psykisk ohälsa på agendan vilket bidrar till att bryta stigmat och se till att fler unga vuxna når sin fulla potential. Att dessutom unga vuxna är  involverade tror jag  är helt avgörande för att förstå vilka lösningar som faktiskt behövs och vad som kan hjälpa på riktig, säger Klas Bergling, grundare Tim Bergling Foundation. 

 Satsningen består av två delar:

  1. Inkubatorprogram som fokuserar på att utveckla och skala verksamheter med lösningar för unga vuxnas psykiska hälsa och välbefinnande. I programmet ingår bland annat coachning i att förbättra deras affärsmodell, beredskap att skala, stöd i att mäta sin impact samt finansieringsstrategier.
  2. Strategiskt påverkansarbete för att underlätta för sociala entreprenörer att bedriva sina verksamheter, kunna integrera dem i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet samt sälja sina tjänster till relevanta köpare. 

Ytterligare partners och finansiärer för projektet är Kavli Trust, Norge och Illusion, Finland. Dessutom har Next in Mind ett antal partners som går in med expertkunskap såsom Kinnevik, Northzone, Bain, Eva Ahlström Foundation, Ing Marie Wieselgrens stiftelse och Ashoka. 

Om Reach for Change: 

Vi på Reach for Change tror att en person kan förändra världen. Därför driver vi stödprogram för passionerade lokala sociala entreprenörer med innovativa lösningar som gör livet bättre för barn och unga. Hittills har vi hjälpt 2000 personer att utveckla sina idéer i Europa och Afrika, som i sin tur har påverkat över 4,6 miljoner barn. 

Om The Inner Foundation: 

The Inner Foundation har som målsättning att katalysera samhällsförändring, genom att investera i innovativa lösningar som främjar inre hälsa, inkludering, rättvisa och mångfald i samhället. Hittills har vi en portfölj med över 25 investeringar spridda över tre kontinenter - Europa, Nordamerika och Afrika. Vårt fokus är att stärka entreprenörer som adresserar den globala sociala kris som råder, genom att förena offentliga, privata och ideella aktörer för att pådriva hållbar mänsklig utveckling. 

Klas Bergling

Chairman