Pressmeddelande: Nordiskt initiativ investerar i sju svenska sociala entreprenörer inom psykisk hälsa för unga vuxna  

Efter en omfattande urvalsprocess avslöjar nu Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation vilka 20 nordiska sociala entreprenörer som blivit invalda till inkubatorn Next in Mind. Next in Mind investerar i verksamheter som jobbar med psykisk hälsa för unga vuxna, 18-29 år. Samtliga får en initial investering på 300 000 kronor och affärsutvecklingsstöd. De svenska sociala entreprenörerna är; Healthy Women, Tilia, Tjejzonen, Fryshuset, Stiftelsen 1825, Insight Gap och Right by Me. 

–  Som stiftelse är The Inner Foundations hjärtefråga att stärka unga vuxnas mentala hälsa, där vi ser Next in Minds inkubatorprogram som en kraftfull motor för att lyfta denna viktiga, men alltför ofta förbisedda målgrupp.  Genom att stötta beprövade, skalbara lösningar och aktivt involvera målgruppen i utvärderingen av vad som fungerar, är vår övertygelse att detta initiativ har en enorm potential i att revolutionera det nordiska stödsystemet. Vi tror att vi genom att sammanföra unga vuxna, entreprenörer, investerare och privat som offentlig sektor, har en fantastisk möjlighet att stärka ekosystemet kring mental hälsa och tillsammans driva på verklig förändring för unga vuxnas mentala hälsa, säger Annika Sten Pärson, medgrundare och partner på The Inner Foundation. 

Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation har med ett antal nordiska partners gått samman och startat det nordiska initiativet Next in  Mind. Det är en satsning som initialt kommer att stötta 20 entreprenörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark genom finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk för möjligheten att skala upp sina verksamheter inom psykisk hälsa för unga vuxna (18-29 år). Förutom det direkta stödet kommer initiativet att arbeta aktivt med påverkansarbete för att kartlägga stödsystemet för unga vuxna och identifiera luckor och möjligheter samt främja sektorsöverskridande samarbeten.  

Entreprenörerna har valts ut för sina effektfulla sätt att hjälpa unga vuxna att öka sin motståndskraft mot psykisk ohälsa. Dessutom uppvisar samtliga verksamheter  stor potential att med rätt stöd kunna växla upp sina verksamheter. 

– Vi ser enorm potential med detta program då vi kommer erbjuda förstklassigt stöd till de utvalda entreprenörerna. Vi har ett rekordantal pro bono-partners som kommer erbjuda både gruppbaserat och individuellt stöd för våra entreprenörer med expertis inom områden i allt från ledarskap till affärsutveckling. Vi ser fram emot att sätta igång arbetet med att stötta dessa 20 enastående sociala entreprenörerna med att skala upp sina lösningar, säger Sofia Breitholtz, VD för Reach for Change.

Right by Me, Tilia, Tjejzonen, Fryshuset, Stiftelsen 1825, Insight Gap och Healthy Women är de svenska sociala entreprenörer som blivit utvalda och fått en plats i den nordiska inkubatorn Next in Mind. Fram till 2025 kommer de få djupgående affärsutvecklingsstöd för att göra sina verksamheter redo att skalas. Dessutom får varje entreprenör 300 000 svenska kronor som finansieringsbidrag. Genom inkubatorn öppnas ett stort nordiskt nätverk upp för entreprenörerna, som är en viktig del i möjligheten att växa sina verksamheter. 

–Ensam är inte stark, och för att lösa stora samhällsfrågor som rör unga vuxnas psykiska ohälsa och tillgång till stöd, för de mellan 18 och 29 år, behöver vi gå från reaktiva till konkreta proaktiva insatser och ett förändringsarbete tvärs igenom samhället. Vi ser satsningen på sociala entreprenörer som modern och logisk, eftersom vi erbjuder dem möjligheter att skala upp sina verksamheter där de redan tänker proaktivt utan historiska ryggsäckar eller organisationer som måste förändras i grunden. Vi kommer att följa entreprenörerna med starkt intresse och ett långsiktigt perspektiv, säger Klas Bergling, medgrundare av Tim Bergling Foundation.  

Kort information om de sju utvalda svenska sociala entreprenörerna: 

1. Susan Dahlbäck, Healthy Women
Susan Dahlbäck är född och uppväxt i Järvaområdet och kände under sin uppväxt att det saknades trygga utrymmen som främjade fysisk och psykisk hälsa för unga tjejer i förorter. Med en vision om att skapa ett inkluderande och mer jämlikt samhälle grundade hon organisationen Healthy Women. Organisationen samlar tjejer från alla bakgrunder i förorter och erbjuder dem en trygg plats med fysiska och sociala aktiviteter. Healthy Women grundades  i Järva 2019, och expanderade 2023 till Skärholmen och Karlskrona. 

2. Karin Ribbing, Stiftelsen 1825
Stiftelsen 1825:s verksamhet syftar till att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldrarna 18 till 25 år genom att bidra till förändring på såväl samhälls- som individuell nivå så att unga vuxna med psykisk ohälsa får tillgång till fungerande stöd och insatser som utgår från individens behov. Vi erbjuder terapeutiskt samtalsstöd, bedriver kunskapsutveckling och påverkansarbete för att öka kunskapen om unga vuxnas välmående samt behov av stöd och hur samhället på olika nivåer bättre kan främja den psykiska hälsan och välbefinnandet hos unga vuxna.

3. Annso Blixt, Tilia
Idén om Tilia föddes då Annso Blixt identifierade ett glapp i samhället, där fåtal stödchattar som fanns vid grundandet år 2012 varken höll öppet helger, fanns tillgängliga för alla - oavsett könsidentitet, tillgängliga för just åldersgruppen unga vuxna, eller adresserade en stödfunktion att vända sig till oavsett problematik. Tilia verkar genom stödjande och påverkansarbete och har tagit emot över 30 000 stödjande samtal bara i chatten.

4. Erika Steorn, Generalsekreterare, Tjejzonen
Tjejzonen grundades 1998 av Thintin Strandman från ett behov hon själv hade när hon växte upp. Vid 16 års ålder blev hon mobbad och våldtagen, vilket ledde till att hon utvecklade en ätstörning. Under samma period fick hennes mamma diagnosen Alzheimers. När hennes mamma dog kort därefter bestämde sig Thintin för att göra något konstruktivt av alla negativa saker som hade hänt henne. Hon grundade organisationen i sin lägenhet i Stockholm där hon installerade ett extra telefonjack och hade öppet måndag-fredag ​​16-20 för att ta emot dagliga samtal från tjejer som inte mådde bra. Idag har organisationen vuxit till Sveriges största stödorganisation för unga tjejer och erbjuder samtalsstöd genom volontärer som agerar “storasystrar”. 

5. Joakim Blomqvist, Insight Gap
Insight Gap har en mission att förändra samtalet kring mental hälsa. Genom innovativ utbildning och dialog förenklar de processen att sprida medvetenhet om psykisk hälsa för att bekämpa stigmatisering och för att initiera förebyggande åtgärder. I samarbete med framstående partners är deras mål att engagera ungdomar inom idrotten och arbeta för högre kunskap och ökat välmående. Joakim grundade organisationen efter egna erfarenheter i sin roll som psykolog och utvecklade den prisbelönta visuella förklaringsmodellen som gör det enklare att förstå hur vår psykiska hälsa fungerar.  

6. Jan Ulf Söderberg, Fryshuset - ICbility
ICbility är en del av Fryshuset och utvecklats tillsammans med Cambridge Universitet och Umeå Universitet. Satsningen utgår från den psykologiska termen Integrative complexity (integrativ komplexitet). Modellen hjälper ungdomar att navigera i en allt mer komplex värld, hitta adaptiva sätt att se skillnader och meningsskiljaktigheter genom att fokusera på hur andra tänker snarare än vad de tänker, och att öka sin förmåga till bättre komplext tänkande genom förbättrad självreglering, kritiskt tänkande, problemlösning och konflikthantering.

7. Anna Lindh, Right by Me
Right By Me:s uppdrag är att stärka unga vuxna med utländsk bakgrund. Anna startade  organisationen med visionen "Jag vill inte bli inkluderad, jag vill leda min egen utveckling." Right By Me stärker ungdomarnas röster och syftar till att bidra till en förändring av synen på unga med utländsk bakgrund – mot en syn på unga med kraft att driva förändring både för sig själva och för samhället i stort. Right By Me:s program fokuserar på fysisk och psykisk hälsa, sysselsättningsberedskap och ungdomsledarskap.

Om Next in Mind

Next in Mind är ett nordiskt initiativ grundat av organisationerna Reach for Change, The Inner Foundation och Tim Bergling Foundation. Tillsammans med flertalet nordiska partners är målet är att stärka entreprenöriella lösningar som främjar unga vuxnas (18-29 år) psykiska hälsa i Norden. Initiativet omfattar ett 2-årigt inkubatorprogram inkluderande finansiering, affärsutvecklingsstöd och nätverk. Dessutom omfattar satsningen ett aktivt påverkansarbete för att förenkla för sociala entreprenörer att implementera och integrera sina lösningar som en del av samhällets stödsystem, nextinmind.org 

 

För mer information vänligen kontakta; 

Camilla Svedberg, Head of Communication Reach for Change 

camilla.svedberg@reachforchange.org, 073 - 769 34 98 

Klas Bergling

Chairman