Mental health

September 10, 2022

Suicidpreventiva Dagen

Grönt ljus för livet

Idag, den 10 september, är det den internationella suicidpreventivadagen. Den introducerades av WHO i syfte att få oss att öka kunskapen om och aktivt agera för att förhindra psykisk ohälsa och självmord. Vi lyser därför upp Avicii Arena i grönt för att uppmärksamma denna viktiga dag. Den gröna färgen symboliserar liv, läkning och hopp.

Avicii Arena är en mötesplats och plattform för initiativ som stärker ungdomars psykiska hälsa och framtidstro. Arenan är ett unikt samarbete mellan stiftelsen Tim Bergling Foundation, StockholmLive, Trygg-Hansa och Bauhaus. Parterna driver, tillsammans och var för sig, initiativ och projekt inom skolvärlden, idrottsvärlden och andra områden. Allt för att få unga att må bra, trivas med sig själva och välja livet.

Klas Bergling

Chairman