Mental health

Tim Bergling Foundation och FC Rosengård utvecklar en digital metodhandbok!

Ett framgångsrikt samarbete mellan FC Rosengård och Tim Bergling Foundation möjliggör ett nytt koncept för främjad psykisk hälsa hos barn och unga. Alla ledare inom Sveriges föreningsliv kommer erbjudas metoder att använda i sin dagliga verksamhet. Enkelt, lättillgängligt och helt gratis.

2022 inledde FC Rosengård och Tim Bergling Foundation ett samarbete för att främja psykisk hälsa bland barn och unga. FC Rosengård använder fotbollen för att bidra till förändring och Tim Bergling Foundation använder bland annat Tims ”Aviciis” musik som sitt. Tillsammans har en rad framgångsrika utbildningsinsatser och aktiviteter genomförts. Genom att samla metoder och verktyg på en digital plattform hoppas organisationerna nu kunna bidra till en bättre psykisk hälsa bland barn och unga i hela landet.

– Den digitala metodhandboken blir vårt nästa steg i samarbetet med FC Rosengård och vår förhoppning är att den ska få spridning i hela landet så att väldigt många barn och unga ska få ta del av förebyggande insatser kopplat till psykisk hälsa inom föreningslivet, säger Joanna Stassos Wolf, projektledare, Tim Bergling Foundation

Inom samarbetet har organisationerna genomfört spelar- och ledarutbildningar, både internt i FC Rosengård och externt hos samarbetsföreningar, haft paneldiskussioner och workshops för nätverkspartners samt en nationell kampanj för att belysa ämnet psykisk hälsa.

– Vi i FC Rosengård ställs dagligen inför utmaningar kopplat till psykisk ohälsa, och vi vet att vi inte är ensamma. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och därför är det självklart för oss att sprida hur man kan arbeta med förebyggande insatser. Syftet med att utveckla en digital metodhandbok är att vi vill kunna dela med oss av våra erfarenheter på ett enkelt och lättillgängligt sätt till andra föreningar i landet, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

Målsättningen är att hjälpa andra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet med enkla och åldersanpassade övningar inom området psykisk hälsa. Oavsett om det är en fotbollsförening, scoutförening, simklubb eller kulturförening ska övningarna kunna appliceras på all typ av föreningsverksamhet. Fokus ligger på konkreta övningar och aktiviteter som ledarna kan göra med sina respektive lag och grupper för att skapa dialog om psykisk hälsa, och på så sätt bryta stigmat och tabut inom området.

– För att säkerställa att vi landar rätt i övningar och aktiviteter kommer vi även att skapa referensgrupper bestående av ungdomar med olika bakgrunder. De kommer att vara viktiga för oss och bidra under arbetets gång genom att fungera som ett bollplank både för att utveckla och utvärdera metodhandboken, säger Jonathan Bartling, utbildnings- och utvecklingsansvarig inom ungdomsverksamheten i FC Rosengård.

Ambitionen är att samla metoder som prövats i föreningen och fungerar väl, och förhoppningen är att tröskeln sänks till att använda materialet då båda organisationerna är välkända aktörer inom respektive områden.

Fotograf: Urszula Striner

Klas Bergling

Chairman