Mental health

Tim Bergling Foundation stödjer Stiftelsen Lärargalan – ”Nu kan vi prisa lärare som förbättrar den psykiska hälsan bland unga”

Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete med Stiftelsen Lärargalan som verkar för att höja lärarnas status. Tillsammans kommer vi bland annat att årligen hylla en lärare som arbetar med psykisk hälsa på Lärargalans årliga galakväll. Genom Tim Bergling Foundations finanisella stöd vill Lärargalan även minska den ökande psykisk ohälsan bland landets elever genom kompetenshöjande insatser inom psykisk hälsa för landets lärare och lärarstudenter.

Lärargalan har sedan starten för åtta år sedan mottagit över 150 000 nomineringar från elever som vill hylla sina bästa lärare. Vid de årliga lärargalorna har totalt 114 lärare tilldelats pris för sina sakkunskaper, ledarskap och pedagogiska förmågor.

– Om vi inte mår bra är det svårt att lära. Genom Tim Bergling Foundation stöd möjliggörs en större möjlighet till att förse lärarna med viktiga verktyg för att minska den psykisk ohälsan bland dagens unga, säger Beata Kull som är grundare av stiftelsen Lärargalan.

Beata har på ett föredömligt sätt drivit Lärargalan under flera år och vi på Tim Bergling Foundation vill nu stötta i att uppmärksamma lärarkåren ännu mer för sina fina insatser för våra barn och ungdomars framtid, välmående och hälsa. Att fullgöra sin skolgång är kanske den viktigaste entrébiljetten till ett yrkesliv, säger Klas Bergling grundare till Tim Bergling Foundation.

– Vi tror att möjligheten att kunna prata om vikten av psykisk hälsa och olika friskfaktorer för att undvika psykisk ohälsa behöver en plats i svenska skolor, men att det behöver ske i samarbete med lärarna och övrig skolpersonal för att det ska fungera i praktiken. Via vårt samarbete med Lärargalan hoppas vi kunna sprida mer kunskap om psykisk hälsa så att det i slutänden når eleverna och bidrar till ett ökat välmående bland våra barn och unga, säger Alexandra Björnsson, projektledare för Tim Bergling Foundation.

Stiftelsens Lärargalan grundades 2013 med syfte att ge eleverna en röst för att belysa och berömma sina favoritlärare och på så sätt stärka lärarnas roll och status i samhället. Stiftelsen Lärargalan bedrivs ideellt, med en styrelse som har erfarenhet av skola, utbildning och pedagogik.

Tillsammans vill vi förebygga psykisk ohälsa och inge hopp och framtidstro bland landets elever, genom kompetenshöjande insatser inom psykisk hälsa för landets lärare och lärarstudenter.

Klas Bergling

Chairman