Foundation

June 1, 2022

Tim Bergling Foundation stöttar Make Music Matter under Järvaveckan

Samhällsaktörer agerar tillsammans för starkare framtidstro och ungas bättre vardag i orten där de bor.

Vikten av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än just nu. Gängrelaterade skjutningar, våld, psykisk ohälsa och missbruk har blivit en stigande ”trend” de senaste åren. Det råder låga förväntningar och bristande framtidstro. Barn och unga som växer upp i förorter är de mest utsatta.

Att musiken är bra för människan har påvisats i flera olika studier. Musiken har även en stor påverkansfaktor på samhället i stort, där vissa artister i sina texter väljer att belysa olika samhällsproblem från vardagen, såsom våld, genus, rasism, social klass och nationalitet. Därför har nätverket Make Music Matter! valt att medverka på Järvaveckan i juni i år. Make Music Matter! syftar till att ge unga människor nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att främja kreativitet och välmående, vilket är i linjen med Järvaveckans tema för i år “Valet är ditt”.

Projektet blir ett musikaliskt creative lab och mobil studio på Spånga IP, som bjuder in unga att under fem dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions och coaching.

Syftet är också att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina stories i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter.

Projektet är startskottet för ett kommande Make Music Matter!-initiativ riktat ytterstadsområdena i Stockholm och övriga Sverige, vilket möjliggörs av bl a Tim Bergling Foundation, Signatur och Linnéuniversitetet.

Bilder från Järvaveckan:

Klas Bergling

Chairman