Mental health

October 10, 2021

Världsdagen för mental hälsa

COVID-19-pandemin har haft stor inverkan på människors psykiska hälsa. Vissa grupper, inklusive vård, studenter, ensamboende och personer med befintlig psykisk ohälsa har drabbats särskilt. Vårdtjänster för psykiska, neurologiska och missbruksstörningar har störts avsevärt. Men det finns anledning till optimism. Under Världshälsoförsamlingen i maj 2021 insåg regeringar från hela världen behovet av att skala upp mentalvårdstjänster av hög kvalitet på alla nivåer. Vissa länder har hittat nya sätt att gynna den psykiska hälsan hos sin befolkning.Du kan läsa med om dagen på WHO:s webbsida.@who #WorldMentalHealthDay

Klas Bergling

Chairman