Avicii Arena

Den 19 maj 2021 bytte ikoniska Globen namn till Avicii Arena för att hylla artisten Tim “Avicii” Bergling. Arenan är en mötesplats och en megafon för frågor som rör psykisk ohälsa bland unga. Här drivs projekt och aktiviteter för att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

Avicii Arena är ett unikt samarbete mellan stiftelsen Tim Bergling Foundation, Stockholm Live, Trygg-Hansa och Bauhaus i syfte att förebygga psykisk ohälsa bland unga i Sverige. Samarbetet är långsiktigt och parterna driver, tillsammans och var för sig, initiativ och projekt inom skolvärlden, idrottsvärlden och projekt för att öka kännedomen och kunskapen om psykisk ohälsa bland unga.

Avicii Arena utgör en mötesplats, plattform och megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor – psykisk ohälsa bland unga. Bland annat har konserten “Together for a better day” genomförts. Konserten, som nådde en miljonpublik, var en unik insats för sitt sätt att bryta stigman kring ungas psykiska hälsa.