Det här behöver vi For A Better Day

En bok om ungas tankar, önskemål och förslag för en bättre dag och framtid.

Stiftelsens arbete tar avstamp i unga rösters önskemål för en bättre dag och framtid.

År 2020 inledde Tim Bergling Foundation en insamlingssatsning i samarbete med Bris, Mind och Suicide Zero. Inspirerade av Aviciis låt "For A Better Day" frågade vi barn och unga vad de behövde för att må bra. Deras svar formade boken "Det behöver vi For A Better Day", som innehåller 1000 sidor med citat från unga röster. Dessa starka berättelser ger en inblick i deras vardag, behov och önskemål för en bättre dag.

Citaten i boken har tematiserats in i olika områden och det är utifrån dessa vi arbetar. For A Better Day är hjärtat i stiftelsen och vårt löfte till unga människor. Boken har överlämnats till tidigare statsminister Stefan Löfven och nuvarande statsminister Ulf Kristersson.

Insamlingen är ständigt pågående, och Tim Bergling Foundation fortsätter initiativet och samlar in röster från unga upp till 25 år på: www.forabetterday.se.

Läs boken här:
Läs den tematiskaanalysen här: