For A Better Day

#ForABetterDay är ett initiativ som Tim Bergling Foundation har startat tillsammans med organisationerna Bris, Mind och Suicide Zero. Syftet är att samla insikter från barn och unga gällande deras psykiska hälsa. Vi är övertygade om att unga perspektiv och röster behövs för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad.