Podcast For A Better Day

Vill er skola vara en del av att få fler unga att må bra? Nu kan elever och elevhälsan på skolor runt om i landet forma sin egen podcast om det så viktiga ämnet ungas psykiska hälsa och välmående – helt kostnadsfritt!

Vi tror att ju mer unga lär sig om ämnet psykisk hälsa och vad de kan göra för att må bra, desto större är chansen att de hittar de verktyg de behöver i livet. Vi tror också att en ännu mer synlig och tillgänglig elevhälsa i direkt samarbete med eleverna, kan göra stor skillnad för ungas psykiska hälsa både på kort och lång sikt. Med vår Podcast For A Better Day skapar vi förutsättningarna – resten är upp till er!

Om Podcast For A Better Day
Podcast For A Better Day ger skolor möjlighet att prata om psykisk hälsa på ett helt nytt sätt! Genom att elever och elevhälsan startar en podcast tillsammans stärks relationen med varandra och elevhälsan blir på ett naturligt sätt mer tillgänglig för eleverna på skolan. Det fina med Podcast For A Better Day är att den kan ses som en del av skolans hälsofrämjande arbete, eftersom eleverna själva får chansen att ställa sina frågor om psykisk hälsa och på så sätt bryts stigman och fler samtal startas om ämnen som har med ungas psykiska hälsa att göra. 

Podcasten kommer att ge många elever svar på sina frågor kopplat till psykisk hälsa och ge dem förståelse för den situation de befinner sig i samt många gånger även skapa ett lugn när de upptäcker att de inte är ensamma. Många kommer att få förklaringar på naturliga företeelser och upp- och nergångar i livet och andra kommer att få verktyg för att hantera sitt mående samt information om var de kan söka hjälp om de behöver.

Hur ni formar er podcast bestämmer ni själva. Det enda önskemålet vi har är att en eller flera elever och att någon från elevhälsan är närvarande i varje podcastavsnitt. Avsnitten går sedan att använda på olika sätt. De finns där för eleverna att lyssna på själva när de vill, men kan även fungera som underlag för att arbeta med psykisk hälsa i klassrummet, där podcasten kan ligga till grund för möjliga diskussionsämnen.

Vi ger skolans elevhälsoarbete förutsättningar att finnas där för eleverna – på ett nytt och roligt sätt!

Idén till Podcast For A Better Day

Idén till Podcast For A Better Day kom till oss på Tim Bergling Foundation efter att vi fått höra om gymnasieskolan ProCivitas i Lund. Där startade Hjalmar, en av skolans elever, en populär podcast om psykisk hälsa tillsammans med skolsköterskan Sebastian. Hjalmar har själv slutat på skolan, men podcasten drivs vidare av två elevkårsmedlemmar, Emil och Anton. Den fantastiska idén har vi nu tillsammans med Ångestpodden stolt utvecklat vidare och erbjuder konceptet till alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige.  

I samarbete med Ångestpodden
Podcast For A Better Day har utvecklats tillsammans med Ångestpodden.

Ansökningskriterier

Vi vill att många högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige ska kunna starta sin egen Podcast For A Better Day. Det här får ni av oss och så här ansöker er skola.

Vad får ni?

·       En professionell podcastutrustning med två mikrofoner och två hörlurar.
·       Digital utbildning av Ångestpodden om hur man spelar in podcast.
·       Branding produkter och loggor till att bland annat ”pimpa” podcastutrustningen med.
·       Jinglar att använda i podcastavsnitten.
·       Bra information och tips på saker att tänka på när man är en del av Podcast For ABetter Day.
·       Möjlighet att vara med i tävlingar, synas i våra sociala kanaler och annat kul.

Häng på! Här kommer förutsättningarna:

1.     På er skola har ni en vilja att arbeta med ämnet psykisk hälsa.
2.     Ni känner er motiverade till att använda Podcast For A Better Day som ett sätt att nå ännu fler elever på skolan om ämnet psykisk hälsa.
3.     Ni ser podcasten som en möjlighet för elevhälsan att bygga relation med elever samt synliggöra och tillgängliggöra elevhälsans arbete ytterligare.
4.     På er skola finns det möjlighet för någon från elevhälsan och någon elev/några elever att tillsammans vara ansvariga för podcastens innehåll och kontinuitet.
5.     Ni är seriösa i er avsikt och har möjlighet att spela in minst ett avsnitt i månaden under skolans terminer.

Vi hoppas att punkterna ovan passar in i er skola! Om det är så, skriv ihop en kort motivering om varför ni vill arbeta med Podcast For A Better Day och skicka den till podcast@timberglingfoundation.org.
Tips! Om du är elev på en skola och intresserad, se till att push din elevhälsa eller rektor att ansöka!

Vi ser fram emot att välkomna er som en del i Podcast For A Better Day!